PL

O Firmie

Certyfikaty i atesty

  • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

  • Cisco Solution Partner

  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego PL

  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego UE

  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego NATO

  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego ESA

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

W swojej działalności stosujemy standardy zarządzania systemem jakości oparte o normę ISO. Ukierunkowana jest ona obsługę klienta, która gwarantuje dostawę produktów i usług o najwyższej jakości, podejście procesowe w organizacji i ciągłe doskonalenie. Pierwszy audyt certyfikujący dotyczący zgodności z normą ISO 9001:2000 został przeprowadzony w 2002 roku przez KEMA QUALITY POLSKA Sp. z o.o. W 2018 roku otrzymaliśmy certyfikację zgodną z najnowszym wydaniem standardu oznaczonego jako ISO 9001:2015.

Cisco Solution Partner

Cisco Solution Partner

Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. jest parterem Cisco o statusie Solution Partner. Poziom ten gwarantuje dostęp do Road Map produktów Cisco, dokumentacji i API oraz laboratoriów producenta telefonii IP Cisco. Udział Spółki Inżynierów SIM Sp. z o.o. w tym programie partnerskim Cisco jest dla użytkownika gwarancją wsparcia na poziomie technologii. Jesteśmy przygotowani do zapewnienia kompatybilności, świadczenia profesjonalnych usług i rozwoju własnych produktów pracujących lub integrowanych w ramach środowiska Cisco.

Informacje o naszym partnerstwie są dostępne na stronie www https://marketplace.cisco.com/catalog/search?keyword=comprec oraz https://developer.cisco.com/ecosystem/spp/#key=comprec

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego PL

Naszym celem jest profesjonalna obsługa, której elementem jest również właściwa ochrona informacji i zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa przemysłowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nasza zdolność do ochrony informacji niejawnych została potwierdzona poprzez przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. Wynikiem kontroli jest  uzyskanie przez Spółkę Inżynierów SIM Sp. z o.o.  Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia. 

Świadectwo o numerze SBPKL011718T poświadcza przygotowanie do ochrony informacji niejawnych o klauzulach TAJNE i POUFNE.  


Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego UE

Naszym celem jest profesjonalna obsługa, której elementem jest również właściwa ochrona informacji i zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa przemysłowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nasza zdolność do ochrony informacji niejawnych została potwierdzona poprzez przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. Wynikiem kontroli jest  uzyskanie przez Spółkę Inżynierów SIM Sp. z o.o.  Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia. 

Świadectwo o numerze SBPUL011918S poświadcza przygotowanie do ochrony informacji niejawnych o klauzulach SECRET UE/EU SECRET i CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.  


Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego NATO

Naszym celem jest profesjonalna obsługa, której elementem jest również właściwa ochrona informacji i zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa przemysłowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nasza zdolność do ochrony informacji niejawnych została potwierdzona poprzez przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. Wynikiem kontroli jest  uzyskanie przez Spółkę Inżynierów SIM Sp. z o.o.  Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia. 

Świadectwo o numerze SBP NL011818S poświadcza przygotowanie do ochrony informacji niejawnych o klauzulach NATO-SECRET i NATO-CONFIDENTIAL.  


Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego ESA

Naszym celem jest profesjonalna obsługa, której elementem jest również właściwa ochrona informacji i zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa przemysłowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nasza zdolność do ochrony informacji niejawnych została potwierdzona poprzez przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. Wynikiem kontroli jest  uzyskanie przez Spółkę Inżynierów SIM Sp. z o.o.  Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia. 

Świadectwo o numerze SBPCL012018S poświadcza przygotowanie do ochrony informacji niejawnych o klauzulach ESA SECRET i ESA CONFIDENTIAL.