„DATA ANALYTICS FORUM 2022 – DZIŚ I JUTRO”, organizowany przez Rzeczpospolita!

 w AKTUALNOŚCI

✔ Automatyczne tworzenie scenariuszy działania budynków w oparciu o zachowania użytkowników.
✔ Zarządzanie energią na podstawie profili zużycia energii powstałych w oparciu o ich zachowania.

…to tylko niektóre z tematów, jakie omówił Sławomir Rożek – Director of Data Analytics & Data Engineering w COMATIQ podczas „DATA ANALYTICS FORUM 2022 – DZIŚ I JUTRO”, organizowanego przez Rzeczpospolita!

Dziękujemy za zaproszenie.